Kada me pitaju za cijenu web trgovine

Kada me pitaju za cijenu web trgovine…

Kroz ovaj kratki osvrt želim Vam ukazati na sve zamke kod ponuda za izradu web trgovine, ali i drugih web rješenja.