Što sve trebate znati prije otvaranje web trgovine

Odlučili ste da je web trgovina odličan izbor i planirate razvijati svoje poslovanje online. Prije nego se obratite stručnjacima za tehnički dio, trebali biste se pripremiti i proučiti nekoliko stvari. Mi ćemo Vam pomoći da lakše shvatite što je sve potrebno prije otvaranja web trgovine.

Prije svega, morate odrediti djelatnost i registrirati svoj poslovni subjekt, bilo kroz osnivanje obrta ili nekog oblika trgovačkog društva.

Nadalje, web trgovina je uređena propisima koje ćete morati pratiti, a oni su sljedeći:

 1. Zakon o trgovini
 2. Zakon o elektroničkoj trgovini
 3. Zakon o zaštiti potrošača
 4. Zakon o elektroničkom potpisu
 5. Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
 6. Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Ako Vam se u ovom trenutku čini da se ne možete snaći i da je previše propisa koje trebate izučiti, od velike pomoći će Vam biti Vodič za obavljanje djelatnosti trgovine putem interneta izdan od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Kod osnivanja web trgovine, neki elementi u samom početku moraju biti vidljivi, a isti moraju biti istaknuti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu:

 • ime i prezime ili tvrtka davatelja usluge
 • sjedište obrta ili pravne osobe davatelja usluge
 • kontakt podaci davatelja usluge
 • broj sudskog ili drugog javnog registra u koje je davatelj usluge upisan te podaci o registru
 • pojedinosti o nadležnom tijelu ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru
 • porezni broj ako je davatelj usluga obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Ako davatelj usluga prikazuje cijene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno naznačene, a posebno se mora naznačiti jesu li u prikazane cijene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na bilo koji način utječu na prikazanu cijenu.

Osim navedenog, na internetskim stranicama, trgovac mora navesti i sljedeće informacije, a koje se tiču zaštite potrošača:

 • uvjeti ugovora moraju biti dostupni prije potvrde kupnje te ugovor ne smije sadržavati zavaravajuće odredbe
 • glavna obilježja robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti;
 • maloprodajna cijena robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, informacije o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed;
 • informacije o pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja

drugog financijskog osiguranja;

 • informacije o troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno obavijestiti potrošača da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed;
 • uvjeti plaćanja, uvjeti isporuke robe ili pružanja usluge, vrijeme isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, način rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca;
 • obavijest o pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan

platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog

financijskog osiguranja;

 • jasne informacije o zakonskom jamstvu trgovca, proizvođača ili prodavatelja kao i postojanje

odgovornosti za materijalne nedostatke;

 • jasne upute o načinu podnošenja prigovora, odnosno o načinu na koji trgovac rješava

potrošačke pritužbe;

 • uvjeti, rokovi i postupak izvršavanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora te obrazac

za jednostrani raskid ugovora u slučajevima u kojima to pravo potrošača postoji;

 • informacija o uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža.

Sada kada ste naučili koje osnovne podatke Vaša web trgovina mora sadržavati, kao i koji sve pravni propisu reguliraju ovo područje, možete krenuti u realizaciju Vaše ideje i otvaranje internetske trgovine.

Vaš Future Vision tim

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica zaštićena je reCAPTCHAom i Googleovom Policom Privatnosti i primjenjuju se Uvjeti pružanja usluge