Uvjeti korištenja

Tvrtka Future Vision, , vl. Matej Pleškov (u daljnjem tekstu Future Vision.d.o.o ) pokrenula je i uređuje web stranicu https://future-vision.hr/ i društvene mreže tvrtke Future Vision.d.o.o (Facebook, Instagram).

Opće odredbe

1. Smatrat ćemo da ste u cijelosti upoznati s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate s prvim vašim korištenjem web stranice https://future-vision.hr/. Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja molimo vas da ne pristupate web stranici https://future-vision.hr/ i ne koristite njene sadržaje niti društvene mreže. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezano za ove uvjete korištenja, molimo da se obratite našem Upravnom odboru na kontakt naveden u Impressumu.

2. Izgled i sadržaj web stranice https://future-vision.hr/ kao i uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da ih povremeno iznova proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web stranice https://future-vision.hr/ predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene uvjeta korištenja.

3. Future Vision d.o.o ima sva prava na sadržaj, tekstove, fotografije portala https://future-vision.hr/ kao i društvenih mreža Future Vision d.o.o . Ne dopuštamo korištenje bilo kojeg sadržaja, tekstova niti fotografija s web portala https://future-vision.hr/ i s društvenih mreža Future Vision d.o.o bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja.

4. Ne dopuštamo korištenje sadržaja, tekstova i fotografija s portala https://future-vision.hr/ i društvenih mreža Future Vision d.o.o u komercijalne svrhe., bez prethodne pisane suglasnosti Future Vision d.o.o . Korištenjem u komercijalne svrhe smatra se ostvarivanje novčane dobiti neposredno (prodajom, nuđenjem i/ili reklamiranjem sadržaja koji sadrže materijale objavljene na web stranici https://future-vision.hr/ i na društvenim mrežama Future Vision d.o.o ) i posredno (korištenjem sadržaja na internetu na platformi gdje se objavljuju naplatni oglasi i slično, gdje se prikupljaju donacije, pretplata ili naplata sadržaja i slično).

5. Ne dopuštamo na društvenim mrežama Future Vision d.o.o objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći hrvatski propisi, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe.

6. Na društvenim mrežama Future Vision d.o.o ne dopuštamo objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojih niste autor, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima niti ako nemate dozvolu autora za korištenje tih sadržaja.

7. Na društvenim mrežama Future Vision d.o.o ne dopuštamo objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba uključujući i privatne poruke.

8. Na društvenim mrežama Future Vision d.o.o , uključujući i privatne poruke, ne dopuštamo:

– izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga;
– izričito ili prikriveno oglašavanje osobnih internetskih stranica ili blogova;
– korištenje sadržaja i funkcionalnosti društvenih mreža Future Vision d.o.o na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
– lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba;
– objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.

9. Ne dopuštamo bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja web stranice https://future-vision.hr/ i društvenih mreža Future Vision d.o.o drugim korisnicima.

10. Na web portalu https://future-vision.hr/ i na društvenim mrežama Future Vision d.o.o ne dopuštamo svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme.

11. Ne dopuštamo neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika web stranice https://future-vision.hr/ i društvenih mreža Future Vision d.o.o .

12. U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

Pravo intelektualnog vlasništva

Na web stranici https://future-vision.hr/ i na društvenim mrežama Future Vision d.o.o pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnik web stranice https://future-vision.hr/ i društvenih mreža Future Vision d.o.o snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici https://future-vision.hr/ i na društvenim mrežama Future Vision d.o.o . Molimo Vas stoga da se dobro upoznate sa sadržajem ovog dijela uvjeta korištenja kako biste u cijelosti poštivali tuđa prava intelektualnog vlasništva. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma, obratite se Upravnom odboru putem kontakta navedenog u Impressumu. Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu. Udruga studenata Građevinskog fakulteta Osijek je nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na https://future-vision.hr/ i na društvenim mrežama Future Vision d.o.o osim ako nije drugačije navedeno.

1. Ne dopuštamo korištenje sadržaja koji se nalaze na web stranici https://future-vision.hr/ i na društvenim mrežama Future Vision d.o.o u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja Future Vision d.o.o .

2. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web stranici https://future-vision.hr/ i društvenim mrežama Future Vision d.o.o koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Future Vision d.o.o .

3. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web stranici https://future-vision.hr/ i na društvenim mrežama Future Vision d.o.o koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Future Vision d.o.o .
4. Ne dopuštamo izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja Future Vision d.o.o .

5. Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa web stranice https://future-vision.hr/ i sa društvenih mreža Future Vision d.o.o . Od korisnika u tom slučaju očekujemo maksimalnu suradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s web stranice https://future-vision.hr/ i s društvenih mreža Future Vision d.o.o .

6. Korištenjem web stranice https://future-vision.hr/ i društvenih mreža Future Vision d.o.o svjesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj Future Vision d.o.o ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje web stranice https://future-vision.hr/ i društvenih mreža Future Vision d.o.o time ne stječete pravo korištenja bilo kojeg autorskog djela, žiga, dizajna, patenta (licence) ili drugog prava čiji su nositelji Future Vision d.o.o , odnosno treća osoba. To vrijedi i za bilo koje autorsko djelo koje se nalazi na web stranici https://future-vision.hr/ i na društvenim mrežama Future Vision d.o.o , a koje je zaštićeno autorskim pravom Future Vision d.o.o ili treće osobe, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom djelu izričito navedeno nešto drugo.

7. Ne dovodeći u pitanje gornje odredbe, Future Vision d.o.o u sklopu svoje uređivačke politike može dopustiti korisnicima druge oblike korištenja autorskih djela, kao što su tekstovi, fotografije ili video, na kojima je Future Vision d.o.o nositelj autorskog prava. Na taj način korisnicima se primjerice može dati pravo prerade pojedinih djela odnosno pravo njihove daljnje distribucije, a što bi inače bilo zabranjeno u sklopu Općih pravila iz prvog dijela Uvjeta korištenja. Takva mogućnost korištenja bit će izričito naglašena i ni na koji se način neće pretpostaviti.

Ograničenje odgovornosti za štetu

1. Sadržaji koje korisnici učitaju na web stranici https://future-vision.hr/ i na društvenim mrežama Future Vision d.o.o u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo “takvima kakvi jesu”, odnosno “kako su dostupni”, te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na web stranici https://future-vision.hr/ i društvenim mrežama Future Vision d.o.o .

2. Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će web stranica https://future-vision.hr/, odnosno svi njezini sadržaji, kao i sadržaji na društvenim mrežama Future Vision d.o.o uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

3. Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:
– za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na društvenim mrežama sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
– za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web stranice https://future-vision.hr/ i društvenih mreža Future Vision d.o.o , osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije i sl.;
– za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici https://future-vision.hr/ i društvenim mrežama Future Vision d.o.o ;
– za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web stranice https://future-vision.hr/ i društvenih mreža Future Vision d.o.o , odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
– za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na društvenim mrežama, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
– za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web stranice https://future-vision.hr/;
– za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, a kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici https://future-vision.hr/ i na društvenim mrežama Future Vision d.o.o .